İlaç Tedavisine Uyum

Kadınlar için İLAÇLAR bilgilerinin paylaşıldığı bu yazımızda İlaç Tedavisine Uyum hakkında detaylı bilgiye ulaştınız. Dilerseniz İLAÇLAR kategorisinde bulunan diğer makalelerimizi okuyarak daha başka bilgiler edinebilirsiniz.
İlaç tedavisine vücudun uyumu

Tıbben, tedaviye uyum hastanın tedavi planına uyum derecesi olarak tanımlanır. Hasta davranışlarıyla ilgili çalışmalar doktordan reçete alan insanların yalnızca yarısının ilacı talimatlara uygun olarak aldığını göstermektedir. Tedavi planına uymamanın nedenleri arasında unutkanlık en yaygın olanıdır. Ancak esas soru neden insanların ilaç almayı unuttuğudur. Sıklıkla psikolojik inkar mekanizması çalışır. Tedaviyle ilgili herhangi bir konu kişiyi önemli ölçüde endişelendirebilir ve hasta tedavi planına uyma isteğini baskılar. Hasta olmak endişe kaynağıdır ve ilaç kullanmak hastalığı anımsatır. Tıbbi planla uzlaşmamanın diğer nedenleri tedavinin masrafı, zahmetli olması ve olası advers etkilerdir. 

İlaç tedavisine uymamanın sonuçları
En iyi tedavi planı bile uyulmadığı zaman başarısız olur. Tedaviye uymamanın en belirgin sonucu hastanın durumunda iyileşme veya hafifleme olmamasıdır. Her yıl ilaç tedavisine uymama kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalık nedeniyle 125 000 ölüme yol açar. Ayrıca bakımevi başvurularının %23''ü, hastane başvurularının %10''u, birçok doktor vizitesi, birçok tanı testi ve gereksiz birçok tedaviler hastanın ilacı talimatlara uygun alması haline önlenebilir. 

Tedaviye uymama tıbbi bakımın masraflarını arttırmakla kalmayarak yaşam kalitesini de düşürür. Örneğin glokom ilaç dozunun bazen atlanması göz sinirinde hasara ve körlüğe neden olur; kalp ilacının dozunun atlanması kalp ritminin bozulmasına ve kalp krizine neden olur; yüksek kan basıncı için alınan ilacın dozunun atlanması inmeye yol açar ve yazılan dozda antibiyotik kullanılmaması enfeksiyonun alevlenmesine ve ilaca dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olur. 

Çocuklarda ilaç tedavisine uyum
Çocuklar erişkinlere kıyasla tedavi planına daha fazla uyumsuz kalırlar. Streptokok enfeksiyonları olan ve 10 gün süreyle penisilin verilen çocuklarla yapılan bir çalışmada çocukların %56''sının ilacı üçüncü gün, %71''inin altıncı gün ve %82''sinin dokuzuncu gün almamaya başladıkları saptandı. Tedavi planına uyum uzun süreyle karmaşık tedavi gerektiren jüvenil diabet ve astım gibi kronik hastalıklarda daha kötüdür. 

Bazen anne-babalar talimatları tam olarak anlamayabilirler. Yapılan çalışmalar anne-babaların doktorla yaptıkları görüşmeden 15 dakika sonra aldıkları bilginin yarısını unuttuklarını göstermiştir. Bu, pediatristlerin neden tedavi planını basit tutmaya çalıştıklarını ve sıklıkla yazılı talimat verdiklerini açıklar. 

Yaşlılarda ilaç tedavisine uyum
Yaşlı insanlar çok çeşitli ilaçlar kullanırlar, aldıkları ilaçları hatırlamakta güçlük çekerler ve advers ilaç reaksiyonu yaşama olasılığı daha fazladır. Yaşlıların ilaçlarını farklı doktorlar yazar ve aynı zamanda reçetesiz ilaçlar da kullanırlar. O nedenle, tedaviyi yürüten tüm doktorların hastanın aldığı tüm ilaçları bilmesi gerekir. İyi bir iletişim doktorun daha basit bir tedavi planı geliştirmesine yardım eder ve önceden tahmin edilemeyen tehlikeleri önler. Yaşlı insanlar genelde ilaçlara daha duyarlıdırlar ve farklı dozlara ihtiyaç duyarlar. İyi bir iletişim yan etkileri azaltmak için ilaç dozunu kendi başlarına azaltmalarını önler. 

Tüm ilaçların bir eczacı tarafından alınması tedaviye uyum konusunda fayda sağlayabilir çünkü çoğu eczacı kişinin aldığı ilaçları bilgisayara kaydeder ve ilacın iki kere alınıp alınmadığını veya etkileşimleri izleyebilir. 

İlaç Tedavisine uyumu arttırıcı yollar 
İnsanlar doktorlarıyla iyi bir ilişki içinde oldukları zaman tedavi planına uyma olasılıkları artar. Karşılıklı iletişim en iyi yoldur; insanların çoğu karar-verme sürecinin bir parçası olmak isterler. İnsanlar sağlık-bakım planına katıldıkları zaman onun için sorumluluk da duyarlar ve plana sadık kalma olasılıkları daha fazladır. Hastaya tedavi ile ilgili anlaşılabilir açıklama yapılması ve tedavinin mantığının anlaşılması tedaviye uyumu arttırır. 

Ayrıca insanlar doktor, hemşire, asistan veya eczacının da tedavi planına sadık kaldığına inandıklarında tedaviye daha fazla uyum gösterirler. Yapılan çalışmalar ilgili bir doktor tarafından yapılan açıklamaları dinleyen insanların gördükleri yardımdan daha fazla tatmin olduklarını ve doktoru daha çok sevdiklerini göstermiştir; doktoru ne kadar severlerse tedavi planını o kadar iyi uygularlar. Yazılı talimatlar insanların doktorun söylediklerini hatırlayamamaktan kaynaklanan hatalar yapmalarını önler. 

Hasta ve doktor arasında karşılıklı bir ilişki yaratılmasıyla bilgi alışverişi başlar. Sorular sorarak kişi hastalığın şiddetini anlamaya başlar ve aklını kullanarak tedavi planının avantajlarını ve dezavantajlarını tartar. Yanlış anlamalar bilgili görevlilerle konuşarak açıklığa kavuşturulabilir. İyi bir iletişim hastaya tedavi uygulayan tüm görevlilerin diğer sağlık görevlik görevlilerinin uyguladığı planı anlamalarını da sağlar. 

Tedavinin iyi ve kötü etkilerinin izlenmesine yardım etmek için sorumluluk alan ve tedaviyi sağlık görevlileriyle tartışan insanlarda tedavi planı daha iyi sonuç verir. İnsanlar tedaviyi kendi başlarına değiştirmeden veya tedavi bitmeden önce beklenmeyen veya istenmeyen etkiler konusunda doktor, eczacı ve hemşireyi bilgilendirmelidir. Hastanın plana uymamak için iyi nedenleri vardır ve doktor problemi açık bir şekilde hastayla görüşerek gerekli değişiklikleri yapar. 

Benzer hastalıkları olan insanlar için destek grupları vardır. Bu gruplar tedavi planlarını güçlendirebilirler ve problemlerle savaşma önerileri sağlayabilirler. Destek gruplarının isimleri ve telefon numaraları yerel hastaneler ve toplum kuruluşlarından alınabilir. 

İlaç tedavi planı neden başarısız olur?
Tedavi planına uyum sağlayamama nedenleri 

Talimatları anlamama veya yanlış yorumlama 

İlacı almanın unutulması 

Advers etkilerin yaşanması (tedavi hastalıktan daha kötü olarak algılanır) 

Hastalığın inkar edilmesi (tanının veya anlamlılığının zihinde baskılanması) 

İlacın işe yaramadığının düşünülmesi 

Hatalı olarak hastalığın yeterli düzeyde tedavi edildiğinin düşünülmesi (örneğin enfeksiyonda tüm enfeksiyöz bakteriler eradike edilmeden önce ateş ortadan kalkabilir) 

Advers olaylarından korkmak veya ilaca bağımlı hale gelmek 

Masraflar konusunda endişelenmek 

İyileşme konusunda kayıtsız olmak (hissizlik) 

Engellerle karşılaşmak (örneğin tabletlerin veya kapsüllerin yutulmasında güçlük çekmek, şişe açma konusunda problem yaşamak, tedavi planının zahmetli olması ve ilacı bulamama 
İlaç uygulama hataları 

Reçetedeki ilaçları almamak 

Reçetedeki ilaçları almak ancak yanlış uygulamak 

Reçetede olmayan bir ilacın kullanılması
Doktorla yetersiz iletişim kurulması 

Tedavi araştırma konusunda gecikme 

Tedavi programını reddetme 

Yakınlarında tedavi merkezi olmaması, merkezin uygun olmaması veya parasal durumun merkez için yeterli olmaması 

Görüşmelere gelinmemesi 

Tedavi planını erken bir dönemde terketmek 

Problemi doktorun dikkatine sunmak
Kişisel hatalar 

Tedaviye karşı davranışsal bir direnç gösterilmesi 

Önerilen koruyucu önlemlerin alınmaması 

Talimatlara tam olarak uyulmaması 

Önerilen sağlık programlarına katılmama
Yazar
En Pratik Kadın
Eklenme Zamanı
05.12.2014 08:49:57
Yorum sayısı
0
İlgili Makaleler
 İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler
İlaçlar Hakkında Genel Bilgiler
İlaçlar ve kullanımı Yazılı tarihte yer alan uygarlıklarda yaşayan insanlar hastalıkları önlemek ve iyileştirmek için bitki ve hayvan kökenli ilaçlar kullanmışlardır. Hastalıkla savaşmak ve hastanın ruhsal durumunu ve bilincini değiştirme uğraşı neredeyse yiyecek ve barınak bulma uğraşı kadar temel ihtiyaçlardır. Bitki ve hayvanlardan elde edilen birçok ilaç hala...
»» devamını oku »»
Kalsiyum (Kemiklerin temel minerali)
Kalsiyum (Kemiklerin temel minerali)
Kalsiyum (Kemiklerin temel minerali) Sizinle 10 yaşındaki bir çocuk arasındaki ortak nokta nedir? Bu ortak nokta, ikinizin de aynı miktarda kalsiyuma ihtiyacı olmasıdır. Kalsiyumun kemikler için önemi, yaygın inanışın tersine, yalnızca çocukluk ve gençlik çağıyla sınırlı değildir. Çünkü yetişkin yaşlarda az kalsiyum alınması ile osteoporoz arasında bağlantı vardır....
»» devamını oku »»
E Vitamini
E Vitamini
E vitamini ve faydaları E vitamini, yapılan çalışmalarda tıp dünyasının dikkatlerini üzerine toplamaya devam ediyor. E vitamini (C vitamini ve beta karoten gibi) "serbest radikalleri" yani bir elektronu eksik olan oksijen moleküllerini tutarak hücrelere zarar vermesini önleyen "antioksidan" özelliğe sahip bir madde. Antioksidanlar bir elektronlarını serbest radikallere...
»» devamını oku »»
D Vitamini
D Vitamini
D Vitamini nedir, nelerde bulunur? Kalsiyumun güçlü kemikler için temel öneme sahip olduğunu biliyorsunuz. Ancak kemiklerinize ulaşan kalsiyumun miktarını artırmak için D vitaminine ihtiyacınız olduğunu unutmayın.  Bu yüzyılın başında D vitamini noksanlığının raşitizme yol açtığı keşfedildi ve bu vitaminin, beslenmenin temel öğelerinden biri olduğu anlaşıldı. Çocukluk...
»» devamını oku »»
Farmakodinamik Özellikler
Farmakodinamik Özellikler
Farmakodinamik özellikler nedir? Farmakodinamik özellikler ilaçların vücudu etkileme biçimlerini tanımlar. İlaçların çoğu yutulduktan, enjekte edildikten veya deri yoluyla emildikten sonra kan dolaşımına geçer, vücutta dolaşır ve birçok hedef bölgeyle etkileşir. Ancak özelliklerine veya uygulama biçimine bağlı olarak ilaç vücudun yalnızca belli bir yerinde etki gösterebilir...
»» devamını oku »»
Antioksidanlar Sağlığınızı Koruyabilir mi?
Antioksidanlar Sağlığınızı Koruyabilir mi?
Antioksidanlar Sağlığınızı Koruyabilir mi? C vitamini, E vitamini gibi antioksidan vitaminlerin alınması kanser, kalp hastalığı veya katarkta karşı koruyabilir mi. Bazı bilim adamları bu soruya "evet" cevabını veriyorlar.  Hücrelerde oksidasyon süreci sonucunda oluşan hasar, yaşlanmadan ve belirli hastalıklardan sorumlu olabilir. Araştırmacılar şimdi antioksidanların bizi bu...
»» devamını oku »»
Yorum Yaz
Yeni Yorum Ekliyorsunuz !
Rumuz (*) Mail Yorum (*) Gönder